Festivalsäsong i klimattider

Loggan för Department i vitt mot en suddig bakgrund

Våren är här och festivalsäsongen närmar sig. Snart är det dags för en av Stockholms första, Departement, en festival som presenterar några av världens största artister och dj’s inom elektronisk musik. Här står inte bara musiken i fokus utan även klimatet, där ambitionen är att bli världens första klimatpositiva festival.

Konserter och olika typer av event kan ha stor negativ inverkan på vår miljö. Men en förändring har börjat ske och vi har de senaste åren kunnat se ett ökat ansvarstagande hos flera aktörer. Festivalen Way Out West var den som gick i bräschen 2012 när de meddelade de att de slopade köttet och sedan har fler följt efter.

Trots detta orsakar festivaler stora utsläpp och Department vill nu sätta en ny standard för andra evenemang att följa. Tillsammans med ZeroMission, som hjälper företag med klimatstrategier, analyserar festivalen sitt klimatfotavtryck enligt beräkningsstandarden ISO 14067:2018 och kommer att klimatkompensera sina utsläpp med 110 procent för att bli klimatpositiva.

– Vi vill som festival tydligt ta ställning och ansvara för hela festivalens klimatpåverkan inkluderat våra besökares resor och skapa ett netto-positivt klimatfotavtryck, säger Karl Törnros som står bakom festivalen, tillsammans med Calle Dernulf.

Analys och kompensation

Det festivalen gör är att med hjälp av ZeroMission skapa en arbetsmodell för evenemang som innebär att de analyserar, minimerar och klimatkompenserar alla utsläpp. I dagsläget finns det ingen oberoende standard som beskriver hur en festival blir klimatpositiv. Men det finns standarder som reglerar begreppet klimatneutral.

Department har valt att följa den specifikationen, vilket bland annat innebär att festivalen måste dokumentera hur utsläppen är beräknade i alla steg som leder fram till festivalen. Det här omfattar allt från servering av mat och byggande av scen, till besökarnas resor och artisternas boenden. Alla utsläpp som är över en procent av festivalens totala klimatfotavtryck inkluderas och beräknas utifrån ett livscykelperspektiv.

En sådan här genomgående analys av verksamheten kan bidra till att hitta områden som är särskilt kritiska och behöver förändras för att bli mer hållbara. Sådan utveckling är välkommen och behövlig. Ett sätt att identifiera förbättringsmöjligheter, som även andra festivaler kan ta efter.

Fokus på mat och resor

Festivalen fokuserar framför allt på de största utsläppsområdena som är mat och resor. En sak är att servera bara vegansk kost som har den lägsta påverkan men även att ta ett grepp om de resor som görs. Här är det inte bara artisterna som de tar hänsyn till, de har en förhållandevis liten påverkan jämfört med besökarnas, och här försöker de hitta en ny approach på det hela.

De har via sina analyser sett att stora utsläpp orsakas av många besökare från Göteborg och Malmö-Köpenhamn. I dessa områden finns inte något motsvarande arrangemang vilket gör att de flyger till andra städer. Därför uppmuntras tågresa från Göteborg till Stockholm men även att de har bekostat att göra ytterligare en festival söderut, i Köpenhamn, för att hindra att många därifrån väljer att flyga iväg och istället gå där, då har det sparats mycket. Arrangörerna vill rikta debatten till att ligga här, hur det är möjligt att minska antalet resor och förenkla tillgängligheten för att få ner de totala utsläppen.

Arrangörerna vill under festivalen säkra hur alla har rest och bott för att få en helhetsanalys över problematiken och redovisa hur många ton som de sedan har orsakat så att de kan säga var den stora delen ligger och tar ansvar för den. Det är här åtgärder sätts in och kompenseras för. De menar att om alla skulle göra det för att hitta sina kritiska punkter och sedan kompensera för dem skulle det synliggöra en helt annan debatt och kunna angripa problemen på ett annat sätt.

Skövlat skodsområde
Avskogning Bujang Raba, Foto ZeroMission

Alla utsläpp går förstås inte att få bort och de som orsakas väljer Department att klimatkompensera för i det Plan Vivo-certifierade projektet Bujang Raba i Indonesien. Det är en tropisk regnskog som hotas av avskogning på grund av stor efterfrågan på palmolja. Jättebra! Eller är det verkligen det?

Köpa sig fri, nya tidens greenwashing?

Ja, få skulle nog säga att det är dåligt att någon stöttar ett projekt som syftar till att rädda regnskog men vad för dessa åtgärder med sig mentalt? Går det att enkelt köpa sig fri från de utsläpp som vi orsakar? Ett par inbetalningar, sedan är det bara att fortsätta på samma vis som innan? Nej, det budskapet måste vi vara försiktiga med.

Möjligheten att kompensera för sina handlingar är i grunden bra om de används på rätt sätt där andra faktorer räknas med, kommuniceras och uppmuntrar till beteendeförändring. Det festivalen Department gör, där de även verkar satsa på att inte bara kompensera, utan i första hand reducera utsläppen, för att sedan kompensera, kan vara gott.

Flera kvinnor sitter på mattor med hantverk framför sig
Womens cooperative Gunung Gedang (mountain peak) i byn Lamanpanjang
Lamanpanjang är den näst största byn. Kvinnokooperativet gör korgar av lokala material. Foto ZeroMission

– Det som gör Departments satsning unik i branschen är framförallt den heltäckande klimatanalysen som sker i enlighet med en standard. Analysen visar vart insatser bör sättas in för att undvika eller minimera klimatpåverkan och ger även en gedigen grund att stå på i sitt uttalande om klimatpositiv, säger Johanna Grant, klimatstrateg på ZeroMission.

Kan festivalen kommunicera den delen, hur de och deras besökare, kan bli minska sitt personliga klimafotavtryck snarare än att köpa sig fria från de (höga?) nivåer de har idag, då är vi på rätt väg.

Departments arbete mot att bli klimatpositivt kan följas på webben. De vill att detta ska vara en transparent process vilket förhoppningsvis bidrar till ökade insikter hos besökare som kan inspirera till nya vanor och ett minskat klimatfotavtryck. Detta tillsammans med deras förhoppning om att andra festivaler och företag kan tänka sig dra igång samma satsning kan verkligen göra skillnad.

En man vid ett träd som tappas på sav
Utvinner gummi, att plantera gummiträd i agroforestrysystem är ett hållbart alternativ jämfört med palmolja då de kan odlas på ett mer långsiktigt sätt i agroforestrysystem där träd och grödor kombineras. Foto ZeroMission

Vi får hoppas på det, så att vi inte fastnar i en ny form av greenwashing där en industri såväl som en välbärgad befolkning köper sig fri istället för att göra en omställning. Det är den vi vill åt, då kan det här blir riktigt bra.

Fakta

  • ISO 14067:2018, Växthusgaser – Klimatpåverkan från produkter – Krav och vägledning för beräkning
  • PAS 2060:2014 är en specifikation som beskriver hur man redovisar klimatneutralitet, producerad och publicerad av British Standards Institution.

En version av denna text har även publicerats i tidningen Syre.

En kommentar på “Festivalsäsong i klimattider

  1. Pingback: Läskande dryck som är klimatpositiv | Vego Eco

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: