Lokala samarbeten hjälper livsmedelsindustrin

En industribyggnad med hav och blå himmel i bakgrunden

Tack vare lokala samarbeten går det att effektivt minska utsläppen från livsmedelsproduktionen. Det visar ett samarbete som Orkla har drivit igenom vid sin anläggning i Kungshamn.

Livsmedelsföretagen har enats kring ett hållbarhetsmanifest med målet att industrin ska vara fossilfri till 2030. Som start på detta har Orkla nu med små medel och lokalt samarbete lyckats sänka utsläppen med 1 000 ton CO2 årligen. Målet är att sänka utsläppen av växthusgaser från verksamheten med 60 procent till 2025 och bara använda fossilfria energikällor 2030. 

En omfattande omställning pågår för att nå upp till detta. Det lokala är i fokus där ett samarbete med Rena Hav bidrar till att omvandla avfall från Orklas fabrik till biogas och hetvatten, som används som fossilfri värme i Orklas produktion. Tack vare detta minskas användningen av gasol med 75 procent, vilket ger en nästan helt fossilfri energidrift.

Rötning ger biogas och hetvatten

Genom ett cirkulärt flöde skickas avfall från Orklas produktion genom en hygieniserings- och rötprocess och omvandlas till biogas och hetvatten i Rena Havs biogasanläggning. Gasen och hetvattnet går sedan tillbaka in i Orklas anläggning och blir till fossilfri ånga och värme för både tillagningsprocessen, rening och värme av fastigheterna. Dessutom blir restprodukten från avfallet till kravmärkt gödsel som används på gårdar lokalt i länet.

– Investeringen hade inte kunnat genomföras i samma takt utan samverkan med lokala aktörer och stöd från Klimatklivet. Ska vi lyckas ställa om i den takt som krävs måste vi arbeta smart: lokalt samarbete är ett effektivt sätt att göra global skillnad. När vi gör gott är jag dessutom övertygad om att vår sill och kaviar också smakar lite godare, säger Agneta Påander, Hållbarhetsdirektör på Orkla Foods Sverige.

Det här är ett exempel på hur förbättringar kan ske genom att arbeta lokalt. Att arbeta för en cirkulär verksamhet har ofta det lokala som givande förbättringsmöjlighet. Det som en gärna skulle vilja se fortsatt satsning på är även ett mer ambitiöst arbete för att minska matsvinnet – i alla led. Här har livsmedelsindustrin stor inverkan och påverkansmöjlighet. Precis som valet kring vad som hamnar på konsumenternas tallrikar.

Intresset för växtbaserad skolmat ökar

Nyligen meddelade Orkla att intresset för växtbaserad skolmat ökar vilket de själva bör vara drivande för. Tre av fyra svenska kommuner bedömer enligt undersökningen att intresset bland elever för att äta vegetarisk mat har ökat under de senaste tre åren. Många skolor har under denna period också börjat servera ett vegetariskt alternativ varje dag. I 60 procent av kommunerna serveras enbart växtbaserade rätter minst en dag i veckan.

Mycket positiv utveckling! Låt oss hoppas att satsningarna fortsättningsvis kommer att ligga här, på vegetarisk utveckling snarare än att enbart förbättra det animaliska.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: