Köpa utsläppsrätter

DN Debatt efterfrågar i dag miljökonsulten Magnus Nilsson avdragsrätt för personer och företag för att köpa outnyttjade utsläppsrätter. Detta skulle kunna krympa EU:s utsläpp med mer än utsläppen från alla svenska personbilar. 

För att minska framtida utsläpp behöver utgivningen av nya utsläppsrätter minska vilket kräver ändringar i UE-lagstiftningen. Ett annat sätt är att uppmuntra innehavare av utsläppsrätter att skrota dessa. Sedan utsläppshandelns startade har både privatpersoner och företag kunnat bidra till en skrotning genom att köpa outnyttjade rätter. Det är ingen stor summa för en rätt även om den gått upp. För några år sedan var priset 58 kronor för en utsläppsrätt, i dag kostar den 170 kronor.

I debattartikeln framförs beräkningar på miljöbesparingar i förhållande till t.ex. supermiljöpremien och ifrågasättandet av ett tak på avdrag. En annan aspekt är ansvaret på privatpersoner, men även företag. Att företag har ett stort ansvar för att deras verksamhet är hållbar är självklart och något som efterfrågas. Privatpersoner bör även de ta sitt ansvar men politiker får inte låta flat reglering göra att folk känner att ansvaret hamnar på dem. Regeringen måste ta krafttag i frågan och klargöra för både företag och privatpersoner att detta är viktigt. Och var Sverige står i frågan.

Vill du bidra genom att köpa så gör du det hos Naturskyddsföreningen.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: