Minska risken för kemiska olyckor

Varje år skadas flera hundra barn på grund av kontakt med farliga kemiska produkter. Produkter som är vanliga i våra hem, t.ex. tändvätska, tvättmedel eller diskmedel. Nu har Kemikalieinspektionen lanserat en ny webbplats för att skydda barnen bättre.

hannashus.se kan barn lära sig olika vardagssituationer i hemmet genom att svara på frågor relaterat till händelser som impregnering av skor, tända grillen, rensa avlopp etc. Föräldrar och barn kan tillsammans göra frågorna och lära sig varningsmärken och riskerna för olyckor minskar därmed.

Förhoppningen är även att lärare ska använda sidan i undervisningen och att barnen för ökad kunskap som de för med sig hem. ”Olycksstatistiken skulle sannolikt gå ner om fler människor blev medvetna och uppmärksammade på varningsmärkningarna på farliga kemiska produkter” säger Ingrid Wirén, handläggare på Kemikalieinspektionen upplysningsenhet.

Mamma tänder grillen, kemikalier

Sidan är enkelt uppbyggd och tack vare illustrationer så lockar den förhoppningsvis barn att testa frågorna. Dock är de tämligen enkla. Men det kanske är tanken, att det ska vara väl synligt hur giftiga många av produkterna omkring oss är. Och det är många saker de kan orsaka, det finns nio olika piktogram med beskrivning av produktens risker.

Piktogram kemikalierMiljöfarlig

Hannashus.se har tagits fram genom samarbete med nordiska myndigheter med finansiering av Nordiska ministerrådet.

2 kommentarer på “Minska risken för kemiska olyckor

  1. Pingback: 50 sätt att rädda Östersjön | Vego Eco

  2. Pingback: Hållbara trender | Vego Eco

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: