50 sätt att rädda Östersjön

Människans miljöförstöring påverkar luft, mark och vatten. Ett område som är särskilt drabbat är Östersjön som är ett av världens mest förorenade hav. Men det kan förändras.

Journalisten Johan Tell har skrivit boken 50 sätt att rädda Östersjön för att öka medvetenheten om problemet. Miljöprofessorn Johan Rockström har skrivit förord där han skriver om kontrasten ett döende hav och levande örnar. Det är så han sammanfattar problemet då man ser en positiv förbättring med örnbeståndet. Läget för Östersjön är oerhört allvarligt men havsörnarnas återkomst visar att miljöproblem går att lösa.

Miljögifterna DDT, PCB och dioxiner gjorde att örnarna hade svårt att föröka sig och 1973 kläcktes bara sex havsörnsungar längs hela den svenska ostkusten och endast runt 150 vuxna exemplar fanns i hela landet. Tack vare nya lagar som förbjöd miljögifter, engagemang från ideella organisationer som drivit opinion och utfodring har lett till att det idag finns över 2 500 havsörnar i Sverige.

Trots detta är alltså Östersjön ett av världens mest förorenade hav. Hur kommer det sig? Det beror på att vi, cirka 90 miljoner människor som bor omkring havet påverkar vattenkvaliten genom hur vi konsumerar och lever. Det är ett känsligt innanhav där vi med vår tanklöshet orsakar utsläpp av miljögifter, övergödning och överfiske. Mycket gifter kommer från industrier men mycket spolas ut från oss själva. Miljöproblemen förvärras av att innanhavet är så känsligt på grund av att det är ett så litet och grunt hav, det är starkt trafikerat och har få arter. Med ett trångt inlopp gör det att det kan ta omkring 30 år innan allt vatten har bytts ut., miljöproblemen stannar kvar lägre än i andra hav.

Så lösningen då? Boken ger precis som titeln säger information om 50 sätt att komma till rätta med situationen som inte alls är hopplös. Det vi gör och konsumerar hänger samman, boken ger tips och kunskap kring vad man kan förändra och göra.

Kemikalier är en sak som påverkar i hög utsträckning. Vi har det omkring oss överallt, Kemikalieinspektionen lanserade nyligen en ny webbplats för att skydda barn och det säger en del om dess utbredning. Boken nämner hur utbrett det är, antibakteriella tillsatser till exempel finns i allt från tandkräm, kläder, rengöringsmedel och diskdukar. Ett vanligt medel är silverjoner som finns i syntetiska sportkläder. När plaggen tvättas sköljs silvret ut och hamnar i reningsverk där det slår ut ”goda” bakterier och försämrar rengöringen för att därefter sköljas ut i vattendrag där det dödar fisk.

Att vi bör återvinna är något vi redan vet men boken tar på ett väldigt enkelt upp fler vinklar att se på det för att få större förståelse för sammanhanget. När det beskrivs hur gammal elektronik orsakar att illegalt elektroniskt skrot dumpas och orsakar gifter utanför Grönland borde det ge alla en tankeställare.

50 sätt att rädda Östersjön

Boken väcker frågor och uppmanar till eftertanke. Är det ok att butiker säljer utrotningshotad fisk för att vissa konsumenter efterfrågar det? Fråga istället efter miljövänliga alternativ, var kritisk och uppmärksam.

Vi närmar oss en punkt där Östersjön dör och med dessa tips kan vi alla få inspiration och kunskap om vad vi konkret kan göra. Boken borde vara ett utomordentligt bra material för skolor att använda sig av och den delas lämpligt ut till högstadieskolor i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

De 50 sätt som titeln utlovar är enkelt upplagda på varsitt uppslag som systematiskt väcker eller bekräftar insikten om hur allt hänger samman. Med vackra naturbilder och enkla råd och tips är den ett bra diskussionsunderlag med barnen under en middagsstund. Rekommenderar alla barnfamiljer (och andra givetvis!) att läsa den, det är hos våra barn det börjar. Deras hälsa hänger ihop med vår miljö och det som skadar Östersjön skadar även övrig miljö och vår hälsa. Gör vi något som är bra för Östersjön är det bra även på andra sätt.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: