Klimatforskaren uppmanar – sluta släng mat

En enda uppmaning ber miljödebattören Johan Kuylenstierna oss om i sitt sommarprogram, att sluta slänga mat.

Johan Kuylenstierna är vd för Stockholm Environment Institute Drivs och inleder sitt program med att han drivs av optimism för att lösa de utmaningar vi står för. Det är även den riktning hela programmet har. Det är långt ifrån något avskräckande eller deprimerande vi får höra. Även om en del av det vi hör förstås är nedslående och direkt förfärligt så levereras det med en känsla av möjlighet och hopp.

Inkluderande och cirkulärt

Han pratar om vårt behov av att bygga inkluderande och hållbara städer. Om hur vi ska röra oss mot cirkulära resursflöden istället för slit och släng, och framför allt komma till rätta med allt avfall som kväver vår planet. Johan tror att framtidens människor kommer att skratta åt det leverne vi har idag.

Givetvis kom maten på tal vilken för Johan symboliserar vad hållbar utveckling handlar om. Något vi alla är del av, om vattenresurser, ekosystem och klimatet. Han nämner vår fördubblade köttkonsumtion och att rödlistad fisk säljs i butikerna. Många dumma saker men det behöver inte vara så.

Påverka med dina kostval

Vi kan själva påverka genom vad vi äter, att välja bort det ur klimatsynpunkt sämsta som kött och mejeri och framför allt, släng inte mat. Mellan 30 – 40 procent av all mat som produceras i världen konsumeras aldrig utan förstörs eller slängs. Den mat som produceras idag räcker för att föda 10 miljarder människor, den är bara väldigt felfördelad och dessutom slängs stora mängder.

Med det blir hans enda direkta uppmaning i programmet, att sluta slänga mat, lukta istället. Det är något som gör skillnad direkt – redan idag.

Här kan du lyssna på programmet.
Här kan du läsa tips för att minska ditt matsvinn och även på på ”Stoppa matsvinnet!
Här finns tips för en mer hållbar kost.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: