Slipp bekämpningsmedel med eko

Bekämpningsmedel låter knappast som något hälsosamt man vill stoppa i sig, ändå så gör många det dagligen. Med maten vi äter kommer gifterna, en högst oönskad ingrediens många kanske inte tänker på.

Coop har låtit IVL Svenska Miljöinstitutet göra en undersökning där de mätt halterna av bekämpningsmedel i kroppen. Via tester av urinprover hittade man spår av åtta bekämpningsmedel från insektsmedel, svampmedel, ogräsmedel och tillväxtreglerande medel.

Med hjälp av en testfamilj som sedan fick äta enbart ekologisk kost kunde man se att antalet och halten av bekämpningsmedel minskade i kroppen. Störst förändring upptäcktes hos barnen.

EkoeffektenBild från kampanjfilmen Ekoeffekten från Coop

Hur våra barn barn påverkas av att utsättas för dessa kemikalier vet man inte fullt ut i dagsläget. Framtiden kommer att utvisa hur stora skador de kommer att ge, vad man redan nämner i dess spår är missbildade könsorgan, autism och risk för barnlöshet mm. Mer om cocktaileffekten kan du läsa här. Det finns även en mycket sevärd film om detta, Underkastelsen som tydligt belyser hälsoeffekterna av kemikalierna vi utsätts för.

Att det har betydelse vad man äter är tydligt. Genom att välja eko minskar man onekligen intaget av gifter och samtidigt bidrar man till en hälsosammare miljö och mer hållbar framtid genom att välja bort kemikalierna.

Mer info om Coops arbete för att öka konsumtionen av ekologiska produkter finns på Ekoeffekten. Låt oss hoppas att fler väljer eko efter att ha tagit del av detta.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: