Omställning mot hållbar framtid

Med ett klimattoppmöte i antågande har tankarna kring vår miljö fortsatt att snurra hos många. Att det är är dags för hårdare tag från politiker råder det ingen tvekan om. Ansvar är grundläggande och något alla måste ta men utan styrmedel kommer klimatfrågan att gå på tok för långsamt. 

Precis som att privatpersoner ska dra sitt strå till stacken genom att tänka på sin konsumtion, sluta slänga mat och återvinna etc. så är det givetvis även företags ansvar att göra detsamma. Men det är här styrfrågor kommer in i bilden. Många företag både förstår och hävdar att de vill ta ansvar men så länge de inte måste kommer det inte att ske på bred front.

För ett par veckor sedan arrangerade Naturskyddsföreningen en klimathelg på Kulturhuset där både politiker och företagare talade om detta. Jonas Carlehed, hållbarhetschef på Ikea menade att det gäller att gå all in för att begränsa klimatutsläpp och stöttar därför alla ambitiösa mål för att vi ska kunna nå målet på en begränsning till 2 grader. Han påpekade även att de stöttar alla initiativ för att skapa en bra marknad för en bra förnybar energi. ”Det ska vara lätt att göra rätt” som han uttryckte det och kan inte annat än hålla med. Enkelheten är grunden för konsumenter, det måste vara lätt att återvinna, tänka klimatsmart. Något som gäller även för företag och är en viktig faktor för att gå över till cirkulär ekonomi.

Louise König, hållbarhetschef på Coop och Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet talade sig också varma för hårdare regleringar, regleringar som drabbar alla. Att det är viktigt att jobba med ekonomiska styrmedel men även att man bör se över de gamla som ligger. Att ta bort de fossila subventionerna är ett måste. Det motsägelsefulla kan inte fortsätta. Kött och flyg är två ledande bovar men är subventionerade, det är inget annat än galenskap.

Flyg subventionering miljö klimat

Omställningen behöver göras så snart som möjligt och då krävs regler och lagar där subventioneringar går till rätt utveckling. En uppmuntran hur vi lever vår vardag med en planering som främjar miljövänliga alternativ. Stadsplanering där cykel, gång och kollektivtrafik främjas framför bil. Flyg som är en stor bov är det fortfarande svårt att se en miljövänlig lösning för. Där handlar det om en förändring hos folk. Man måste inte åka runt hela jordklotet titt och tätt för att ha en veckas semester nu och då. Avkoppling, miljöombyte, värme och ljus kan man få närmare än Thailand.

Det är många faktorer som behövs för att vi ska komma närmare ett samhälle som inte belastar klimatet som det gör idag. Det vi gör dagligen gör skillnad, även om mycket hänger på världens ledare. Nedräkningen till klimattoppmötet i Paris pågår men samtidigt kan alla tänka till kring sitt handlande, både som privatperson och i sitt yrke. Ju fler positiva idéer och förändringar vi gör, desto mer kan vi påverka andra. Att ta cykeln till jobbet istället för bil är en bra sak, precis som att utesluta köttet i sin kost. Detta kan även inspirera andra att göra samma sak, var en positiv förebild genom att göra enkla saker som får människor runt omkring dig att göra detsamma. Det är en mycket bra sak för vår miljö.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: