Minska klimatpåverkan i vardagen

Kan man ändra sina vanor för att bli mer klimatsmart på ett enkelt sätt eller är det helt enkelt för jobbigt? Motstånd och okunskap gör att många lever långt mer ohållbart än vad som är befogat. Pilotprojektet Klimaträtt visar att man kan minska sina utsläpp med enkla medel. 

Vego Eco har tidigare berättat om projektet Klimaträtt, ett projekt som vuxit fram ur det uppmärksammade One Tonne Life där en familj minskade sina utsläpp med 62 procent utan försämrad livskvalitet. Detta ville man sedan ta vidare i större skala vilket ledde vidare till att ICA och Uppsalahem knöt till sig samarbetsparnters inom boende, mat, transport och övrig konsumtion. Samarbete med Chalmers, WWF och Energimålet kom till samt bidrag från Vinnova.

Appen CO2 Klimaträtt

Projektet har pågått under sex månader och klimatutsläppen har minskat med i snitt 31 procent för deltagarna. Förändringarna gjordes utan några större uppoffringar, de flesta anger att det var lätt och att de kommer att fortsätta med de nya vanorna. Skulle alla svenskar uppnå lika stora minskningar skulle det motsvara hälften av Sveriges mål för minskande av utsläpp till 2020.

Direkt återkoppling

Med klimaträttappen kunde deltagarna följa sina utsläpp och se hur deras val påverkar kliumatutsläppen. En direkt återkoppling som gör att man får en bättre uppfattning om vad man orsakar. Vad som är förvånande är att det var så få enligt min mening som anslöt sig till detta. Det var boende i hyreshuset Frodeparken centralt i Uppsala som erbjöds vara med och av dem tackade cirka 25 procent ja. Av dessa ser man en uppdelning av tre grupper: en som levde klimatsmart innan projektet, en som började leva mer klimatsmart tack vare detta och en tredje som varken innan, under eller efter anammat en mer klimatsmart livsstil.

Hur kommer detta sig? Hur kan man inte bry sig? Många frågar mig om råd för att bli mer klimatsmarta, andra som inte tänkt direkt på det kan bli nyfikna när de hörs tala om det och inse vikten av detta. Men att man inte alls bryr sig är ett bekymmer som känns som en av de viktiga frågorna i detta men som inte alls tas upp. Eftersom det är tämligen enkelt att minska sin påverkan rejält genom enkla förändringar är det de som inte bryr alls sig som är en utmaning för att nå större förändring i samhället. De som har klimatångest blir provocerade av denna oförmåga att bry sig samtidigt som det sannolikt inte kommer att ske någon attitydförändring hos dessa personer, där kommer inget ske förrän det görs indirekt via andra aktörers inverkan i deras vardag.

Enkelt att leva mer klimatsmart

Men det är alltså inte någon stor uppoffring att leva mer klimatsmart, det mesta handlar om att öka medvetandet för att kunna leva en mer hållbar livsstil. En del handlar om infrastruktur mm som samhället och andra aktörer måste bidra till i form av smarta bostäder, fungerande kollektivtrafik, bilpooler etc. Att cykla eller arbeta hemifrån är ett sätt att minska sin påverkan enkelt. Vad mer som har stor inverkan som du enkelt påverkar själv är el- och vattenförbrukning, resor, konsumtion och framför allt mat.

Kosten, ät mer vegetariskt

Genom att äta mer vegetariskt och sluta slänga mat kan man få ner utsläppen mycket. Ett sätt att minska matsvinnet är att planera och veckohandla vilket en del upplevde som en tröskel. Å andra sidan har jag hört många som tycker det vore skönt att ha en planering men har bara inte tagit sig för det. Den vegetariska aspekten ska inte heller underskattas. Man gör i projektet jämförelsen att det innebär en minskning av runt 90 procent på avtrycket genom att byta en burgare på nötfärs till vegetariskt vilket säger en del.

Vissa uppoffringar har upplevts av deltagarna men att man samtidigt tycker att de positiva effekterna av den nya livsstilen till viss del har uppvägt dem. Många är positiva till vegetarisk kost som beskrivs som god, håller bättre och är inspirerande att laga. När man väl kommit igång med denna typ av matlagning har den upplevts som tillfredsställande och att man mår bättre av den samt att det är lättare att hålla vikten.

Informationsbehov och styrmedel

Ska man summera detta så ser man en tydlig bild av hur viktigt det är med kunskap, att det blir tydligare vad våra val har för inverkan. Det ska inte vara några frågetecken kring kostval, transporter måste bli enklare utan att behöva ha en bil t.ex. Samhället tillsammans med företag som i detta projekt kan påverka i stor utsträckning och det är även där mycket av ansvaret ligger. Politiker och andra i makthavande positioner måste bidra till smarta lösningar, information och vara förebilder. Cykelvägar, smarta boende- och transportlösningar samt vegetariska dagar är några saker som borde vara självklarheter vid det här laget.

Med pågående klimattoppmöte i Paris kan vi inte annat än hoppas på att fler blir medvetna om vikten av detta och att politikerna tar sitt ansvar. Fler projekt som Klimaträtt vore också intressant. Kan vi få se en uppskalad variant? Om man tänker sig detta inte bara i en fastighet utan ett helt kvarter? Borde man inte tänka in dessa delar vid alla nybyggnationer? Det vore en vinst för vårt klimat.

Vill du läsa mer om projektet kan du ladda ner hela rapporten här.

3 kommentarer på “Minska klimatpåverkan i vardagen

  1. Pingback: Digital tjänst som hjälp för att minska din klimatpåverkan | Vego Eco

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: