Vårt hus brinner

En övertänd villa

Mitt under coronakrisen infaller Earth Day 2020. I samband med detta lanserar Fridays For Future en kampanj för att uppmärksamma läget i världen. En värld som brinner.

Pandemin sveper över världen och vi får alla se oss tvungna att ändra vårt levnadssätt. Vi har fått se en fantastisk vilja bland människor att hjälpa varandra. Tidigare för varandra okända personer hjälper varandra att handla mat och annat som behövs. Inte bara människor har blivit hjälpta av detta. Karantänen innebär även att vår planet blir omhändertagen – eller åtminstone inte lika hårt belastad som annars.

Minskade utsläpp under pandemin

Resandet har i stort sett upphört och koldioxidutsläppen har minskat runt om i världen. Men hur blir det när vi ska börja återgå till arbetet igen, när världen börjar vakna igen? Regeringar runt om i världen arbetar med olika stödpaket för att hjälpa människor och företag att klara sig ekonomiskt. Men vi kan inte bara gå tillbaka till det destruktiva leverne vi hade tidigare. Förhoppningsvis har den här krisen öppnat för möjligheten att se att vi kan leva och bete oss på annat sätt än tidigare. Allt handlar inte om resor och konsumtion. 

Enligt IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change är det mindre än 12 år kvar till att det inte längre finns någon möjlighet att vända den negativa utvecklingen och rädda vårt klimat. Under den här tiden måste stora förändringar i samhället ske, inklusive en minskning av våra koldioxidutsläpp med minst 50 procent.

Kampanj för klimatet

Idag, den 22 april 2020 är det Earth Day och det är dessutom 50-årsdag för jordens dag. Årets tema är ”climate action”. I samband med den här dagen lanserar Fridays For Future en kampanj för att uppmärksamma läget i världen. Kampanjfilmen, Our house is on fire, visar en familj under deras vanliga morgonrutin där de beter sig precis som om allt vore som vanligt, detta medan deras hus brinner.

Ett par fötter på en matta och det brinner framför dem

Filmen är inspirerad av det numera vitt spridda citatet av klimataktivisten Greta Thunberg, grundare av Fridays For Future. På World Economic Forum sa hon ”I want you to act as if our house is on fire. Because it is”. (Jag vill att ni agerar som om vårt hus brinner. För det gör det). Följande år följde hon upp det med att säga att “Our house is still on fire and your inaction is fueling the flames by the hour.” (Vårt hus brinner fortfarande, er handlingsförlamning är som olja på lågorna).

Med den allvarliga situation vi befinner oss i nu med covid-19 har oerhörda förändringar skett i samhället. Ett tydligt bevis för att makthavare kan vidta stora åtgärder för förändring när det krävs. Låt den här handlingskraften gälla även vårt klimat!

Att vi ska sitta i karantän är inget vi varken ska eller vill fortsätta med men att att återgå till det sätt vi levde innan är inte hållbart. Låt detta bli en nystart för oss alla. Under 50-årsdagen av Earth Day 2020 kan du delta på många olika vis. Alla kan göra något för att bidra till att minska vår påverkan.

Lämna ett svar

%d