Upprop för att skärpa insatserna för miljön

I veckan publicerade SVT Opinion ett upprop för att skärpa de politiska insatserna för att hejda den globala uppvärmningen i tid. Miljömålsberedningens förslag om nya klimatmål för Sverige räcker inte för att världen ska ha en chans att på ett globalt rättvist sätt nå de nya klimatmålen.

Vi är 17 stycken organisationer från Nätverket Klimatsverige som lyfter frågan. Det nya klimatavtalet som antogs i Paris var en positiv händelse som innebär en skärpning av de globala klimatmålen. Men ska uppvärmningen begränsas till under två grader, måste länderna sträva mot högst 1,5 grader i temperaturökning. Skärpningen är väl motiverad anser vi.

I artikeln tar vi upp flera ämnen som brukar komma fram i olika miljösammanhang. Bland annat att rika länder som Sverige behöver sluta använda fossila bränslen redan omkring 2030 för att ge utvecklingsländerna tid att ställa om till fossilfri ekonomi. Det behövs en effektiv och förnybar energiförsörjning omkring 2030. Nollenergihus behöver snabbt bli standard och byggsektorns klimatpåverkan behöver minskas bland annat genom att bygga mer i trä än i betong. Ställ om till en fossilfri och transportsnål trafikpolitik där vägtrafiken minskar med minst 25 procent till 2030.

En fråga som belyses mycket på Vego Eco är kosten vilket givetvis tas med. Vi behöver ställa om till hållbar matförsörjning och menar att köttkonsumtionen behöver halveras till 2020. Vi ber politiker att använda styrmedel som påverkar människors matvanor och se till att vegetarisk kost blir norm i olika sammanhang.

Vegetarisk gryta

Subventioner och styrmedel behöver anpassas till dagens utmaningar där subventioner  till fossilbränslen behöver avskaffas snabbt. Offentliga aktörer ska inte tillåtas placera kapital i fossilindustrin. Cirkulär ekonomi och klimatsmart verksamhet ska främjas medan uttag av naturresurser, fossila bränslen och klimatskadlig verksamhet ska försvåras.

Detta är en uppmaning till att regeringen och andra aktörer ska visa vilken politik de vill sjösätta som klarar att hejda den globala uppvärmningen i tid. Artikeln är signerad av följande personer och organisationer:

Adam Hjort, Miljö- och klimatpolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
Anna Velander Gisslén, Vego Eco
Anne-Marie Bruno, Klimataktion Halmstad
Birgitta Hedström, Miljökommittén Broddetorp
Dan Baeckström, Klimatsamling Göteborg
Elisabeth Edsjö, Stockholms Naturskyddsförening
Ellie Cijvat, Jordens Vänner
Frida Ekerlund, Latinamerikagrupperna
Hedvig Lärka, Stoppa TTIP Sverige
Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen
Johan Ahlgren, Save Our Snow
Jonas Bane, Klimataktion
Linda Grönlund, The Photo Studio
Mikaela Ekblom, Södertörns Miljö- och utvecklingsförening
Minou Moon, Fältbiologerna
Patrik Franke, Scenkonstgruppen
Pella Larsdotter Thiel, Omställningsnätverket

Hela artikeln finns att läsa här.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: